ISHAN KISHAN

TEAM MI 15.25 CR

DEEPAK CHAHAR

TEAM CSK 14.00 CR

SHREYAS IYER

TEAM KKR 12.25 CR

LIAM LIVINGSTONE

TEAM PBKS 11.50 CR

SHARDUL THAKUR

TEAM DC 10.75 CR

HARSHAL PATEL

TEAM RCB 10.75 CR